Sponsors

Sponsors

Behind success, there is support/sponsors. I’m always trying to find sponsors whom are interested in being a part of my success, support me and build up a cooperation where there’s a “win-win situation” for the two parts. If you are interested, don’t hesitate to contact me.

Alla framgångar behöver sponsorer för att lyckas. Jag letar alltid efter fler sponsorer som vill synas i media då jag ofta förekommer ofta i media och de som är intresserade av att vara en del av min elitsatsning. Om du skulle vara intresserad så kontakta mig.